Voer het aantal kinderen in

 0 jarigen

 1 jarigen

 2 jarigen

 3 jarigen

 4 tot 8 jarigen

 8 tot 13 jarigen

Definitie kinderopvang:
Het bedrijfsmatig of anders dan om niet verzorgen en opvoeden van kinderen tot de eerste dag van de maand waarop het voortgezet onderwijs voor die kinderen begint.